COVID-19 salgımı olarak bilinen, şiddetli akut solunum sendromu sebebi olan koronavirüs 2020 yılında tüm dünyanın ortak gündemi haline gelmiştir. Durum böyleyken COVID-19 salgınının ilk aylarında, bu küresel salgının gücünün, son birkaç yıldır küresel halk sağlığı sorunu haline gelen aşı reddi sorununu çözüp çözmeyeceğini merak edilmektedir. Bu bağlamda kamuoyu bilinci aşının kapsamlı olarak uygulanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu öneme istinaden, Covid-19 salgın döneminde Türkiye’de aşılara olan tereddüttün derecesi, sebepleri ve kaynağı, hangi demografik özelliklerden ve değişkenlerden etkilendiği, Covid-19 pandemisinin bir halk sağlığı sorunu olan aşı tereddütlerine Türkiye’deki etkisinin ne olduğunu ve ilerleyen dönemlerde uygulamaya başlanacak olası Covid-19 aşısının Türk toplumunda talep görüp görmeyeceğini araştırmayı planladık.

Sonuçlar öncelikle bilimsel amaçla kullanılacak, kişisel bilgileriniz gizli tutulacak, sorun saptanması halinde durum size bildirilecek ve alınması gereken önlemler konusunda ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır. Parasal bir bedel ödemenizi gerektirmeyen ve size de bir ödeme yapılması söz konusu olmayan bu çalışmaya katılmama ve katıldıktan sonra çekilme hakkınız bulunmaktadır. Ek bilgi talebiniz olursa sözlü olarak karşılanacaktır.

Teşekkür ederiz.

Dr. Pelin Yıldırım
Prof. Dr. Ersin Akpınar

Ankete başlamak için lütfen buraya tıklayınız >>>